ΚΕΕΛΠΝΟ

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΞΕ-ΚΠ-16353/2020-28/7/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια UPS, μπαταριών και υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υποσταθμών, UPS και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών των κτηρίων του ΕΟΔΥ

|
18.08.2020
image_print