ΚΕΕΛΠΝΟ

Οδηγίες για την έξοδο από το νοσοκομείο και για τη διακοπή των προφυλάξεων έναντι μετάδοσης ασθενών με COVID-19 που νοσηλεύονται ή παραμένουν για φροντίδα κατ’ οίκον

|
30.03.2020

Κριτήρια εξόδου  ασθενούς με COVID-19 από το νοσοκομείο

Η απόφαση για την έξοδο ασθενή με COVID-19 από το νοσοκομείο λαμβάνεται με βάση κλινικά κριτήρια και  χωρίς την ανάγκη να πληρούνται τα κριτήρια διακοπής των προφυλάξεων.

Πριν το εξιτήριο, θα  πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας του ασθενή με ιατρό και, σε περίπτωση επιστροφής και διαμονής σε δομή φιλοξενίας (π.χ. ιδρύματα χρονίως πασχόντων), η τήρηση των οδηγιών απομόνωσης και εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων πρόληψης μετάδοσης της λοίμωξης.

Διευκρινίζεται ότι για την έξοδο ασθενή με COVID-19 δεν  απαιτείται η  διενέργεια μοριακού ελέγχου για SARS-CoV-2.

 

Κριτήρια διακοπής των μέτρων προφύλαξης σε ασθενή με COVID-19 που πήρε εξιτήριο

ΚΑΙ

 

Στην περίπτωση ασθενή με COVID-19 με αυξημένη πιθανότητα παρατεταμένης αποβολής του SARS-CoV-2*  ο οποίος, μετά την έξοδό του, αναμένεται να είναι σε στενή επαφή με άτομα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση COVID-19**, είναι προτιμότερο η απόφαση για διακοπή των μέτρων προφύλαξης να λαμβάνεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

                                                            ΚΑΙ

 

——————————————————————————————————————————————–

* ασθενείς με σοβαρή υποκείμενη ανοσοκαταστολή (φαρμακευτική αγωγή με ανοσοκατασταλτικά,  μεταμόσχευση μυελού οστών ή συμπαγών οργάνων, συγγενή ανοσοκαταστολή,  HIV λοίμωξη)

** ασθενείς που επιστρέφουν σε δομή φροντίδας χρονίως πασχόντων ή δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων

 

 

 

Οδηγίες για ασθενή με COVID-19 που εξέρχεται από το νοσοκομείο και επιστρέφει στην οικία του ή σε δομή φροντίδας υγείας πασχόντων/ηλικιωμένων

Εάν ο ασθενής επιστρέφει στην  οικία του:

 

Εάν ο ασθενής επιστρέφει σε δομή φροντίδας υγείας πασχόντων/ηλικιωμένων:

 

Κριτήρια διακοπής των προφυλάξεων σε ασθενή με ήπια συμπτώματα COVID-19 ο οποίος δεν χρειάστηκε νοσηλεία και παρέμεινε για φροντίδα κατ’ οίκον

ΚΑΙ

 

Κριτήρια διακοπής των προφυλάξεων για ασυμπτωματικά άτομα με εργαστηριακή επιβεβαίωση COVID-19

Τελείως ασυμπτωματικά άτομα με εργαστηριακή επιβεβαίωση λοίμωξης COVID-19 μπορούν να διακόψουν την απομόνωση στην οικία τους,  εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον 10 ημέρες από την ημέρα της πρώτης εργαστηριακής επιβεβαίωσης COVID-19 και δεν έχουν εμφανίσει εν τω μεταξύ οποιοδήποτε σύμπτωμα νόσου.

 

Προφυλάξεις και τήρηση των μέτρων υγιεινής μετά τη λήξη της περιόδου απομόνωσης

Με βάση τις αυξανόμενες αναφορές σχετικά με την παρατεταμένη αποβολή του ιού στα κόπρανα αναρρωνυόντων ασθενών, συστήνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις και αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής, ακόμα και μετά τη λήξη της περιόδου απομόνωσης.