ΚΕΕΛΠΝΟ

Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών

|
12.12.2019

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

Τρία σημαντικά δεδομένα χαρακτηρίζουν το φαινόμενο της μικροβιακής αντοχής στη σύγχρονη εποχή και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για περαιτέρω καθυστέρηση στη δραστηριοποίηση της διεθνούς κοινότητας σε πολιτικό, επιστημονικό και κοινωνικό επίπεδο.

Για την ευρύτερη αφύπνιση σε θέματα ορθής χρήσης των αντιβιοτικών τόσο στην κοινότητα όσο και στο νοσοκομειακό χώρο καθώς και των αυξανόμενων κινδύνων, που εγκυμονεί η μικροβιακή αντοχή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καθιερώσει την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά (εντός του Νοεμβρίου κάθε έτους). Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης νοσημάτων (ECDC) έχει ορίσει επίσης την 18η Νοεμβρίου ως την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά. Τα αντιβιοτικά είναι πολύτιμα φάρμακα και η διαφύλαξη της αποτελεσματικότητάς τους μας αφορά όλους. Γι’ αυτό το λόγο η προσπάθεια ευαισθητοποίησης αφορά τόσο στους επαγγελματίες υγείας που συνταγογραφούν τα αντιβιοτικά όσο και τους πολίτες που τα καταναλώνουν.

Η διατήρηση της αποτελεσματικότητας των αντιβιοτικών είναι ευθύνη όλων μας

Η συντονισμένη προσπάθεια των επαγγελματιών υγείας, των φαρμακοποιών, των δημόσιων φορέων αλλά και των πολιτών, για να παραμείνουν τα αντιβιοτικά πολύτιμα και δραστικά στην θεραπεία των μικροβιακών λοιμώξεων, έχει ξεκινήσει.

Πρόσφατες σημαντικές δημοσιεύσεις για την Μικροβιακή Αντοχή και την Κατανάλωση των Αντιβιοτικών

Antimicrobial use in European acute care hospitals: results from the second point prevalence survey (PPS) of healthcare-associated infections and antimicrobial use, 2016 to 2017 Prevalence of healthcare-associated infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in acute care hospitals and long-term care facilities: results from two European point prevalence surveys, 2016 to 2017 Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis WHO Report on Surveillance of Antibiotic Consumption 2016 – 2018 Stemming the Superbug Tide: Just a Few Dollars More

Πληροφορίες για το Κοινό

Η κατανάλωση των αντιβιοτικών συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία της μικροβιακής αντοχής. Η επίδραση των αντιβιοτικών στις φυσιολογικές χλωρίδες του ανθρώπινου οργανισμού έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αλλά και την επικράτηση για μακρύ χρονικό διάστημα ανθεκτικών μικροβίων. Οι ασθενείς που λαμβάνουν αντιβιοτικά είναι ευάλωτοι στο να αποικιστούν ή να εμφανίσουν λοίμωξη από ανθεκτικά παθογόνα. Επίσης αποτελούν τη δεξαμενή από την οποία πιθανότατα θα μεταδοθούν ανθεκτικά μικρόβια στο οικείο περιβάλλον ή στους συν-νοσηλευόμενους με αυτούς τους ασθενείς.

Οι πολίτες θα πρέπει να ενημερωθούν ότι τα αντιβιοτικά δεν είναι ακίνδυνα φάρμακα αλλά χαρακτηρίζονται πολλές φορές από σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Γι’ αυτό, η χρήση αντιβιοτικών που περίσσεψαν στο σπίτι ή που λαμβάνονται κατά την γνώμη και την εμπειρία του οικείου περιβάλλοντος, συγγενών και φίλων, είναι επικίνδυνη πρακτική και θέτει σε κίνδυνο την ατομική υγεία αλλά και τη δημόσια υγεία.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η παραγωγή νέων αντιβιοτικών την τελευταία δεκαετία έχει μειωθεί δραματικά με αποτέλεσμα, στην εποχή της ΠανΑντοχής που διανύουμε να μην υπάρχουν διαθέσιμα φάρμακα για τη θεραπεία σοβαρών λοιμώξεων.

Πληροφορίες για Επαγγελματίες

Η διεθνής κοινότητα έχει δραστηριοποιηθεί τα τελευταία τρία χρόνια με στόχο:

  • Τον έλεγχο της καλπάζουσας διασποράς των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών σε κτηνοτροφία, δημόσια υγεία και περιβάλλον.
  • Τη διάσωση των περιορισμένων θεραπευτικών επιλογών που διαθέτουμε ώστε να παραμείνουν τα φάρμακα αυτά ενεργά για απειλητικές για την ανθρώπινη ζωή λοιμώξεις.
  • Τον προσανατολισμό της έρευνας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών παραγόντων.
  • Την εφαρμογή άμεσων διαγνωστικών δοκιμασιών στην κλινική πρακτική ώστε να βελτιωθεί η συνταγογράφηση των αντιβιοτικών από τους θεράποντες ιατρούς.
Πληροφορίες για το γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδαςΠληροφορίες για το νοσοκομειακό ιατρό

Πολυμέσα