ΚΕΕΛΠΝΟ

Παιδική Φύλαξη – Παιδική Προστασία: Σεμινάριο Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη από τις οργανώσεις SAVE THE CHILDREN – UNICEF

|
27.06.2017

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Παιδική Φύλαξη υλοποιήθηκε στις 2 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, με τη συνεργασία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Save the Children. Το σεμινάριο παρακολούθησε η ομάδα του PHILOS των Λαγκαδικίων μαζί με άλλα στελέχη του προγράμματος PHILOS.

Ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων/συμμετεχουσών για την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου ήταν 23 άτομα.

Στις 3 & 4 Μαΐου η κ. Wynne από Unicef και η κα Aileen συντονίστρια της Save the Children είχε θέμα τη διατροφή «Nutrition & Infant Young Child Feeding». Για αυτή τη θεματική έχει γίνει ήδη δημοσίευση στο PHILOS.

Η κα Μπασδέκη χρησιμοποίησε την 1η ημέρα του σεμιναρίου ποικιλία διαδραστικών και συμμετοχικών μεθόδων όπως: ομάδες εργασίας, παρουσιάσεις, προβολή βίντεο και ανοιχτές συζητήσεις.

Η εκπαίδευση περιελάμβανε τα παρακάτω θεματικά πεδία:

  • Ορισμός παιδικής διαφύλαξης και η σημασία της
  • Παιδική προστασία: πρόληψη και απάντηση
  • Παιδική κακοποίηση και οι μορφές της
  • Παιδική διαφύλαξη και παιδική προστασία
  • Συστηματικοί δράστες παιδικής κακοποίησης: ποιοι είναι και πως συμπεριφέρονται
  • Πολιτική Παιδικής Διαφύλαξης και Κώδικας Δεοντολογίας
  • Μηχανισμός αναφοράς

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο ήταν χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες. Αρχικά έγινε ανάλυση των στόχων του σεμιναρίου καθώς και ανάλυση των εννοιών της Παιδικής Διαφύλαξης, Παιδικής Προστασίας και των μορφών της Παιδικής Κακοποίησης.

Ακόμη αναλύθηκαν οι διαφορές της Παιδικής Προστασίας και της Παιδικής Διαφύλαξης καθώς και ο ρόλος και η δράση των επαγγελματιών που ασχολούνται με αυτές. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να μελετήσουν πιθανά σενάρια και να καθορίσουν τους μηχανισμούς αναφοράς που θα ακολουθούσαν.

Οι εκπαιδευόμενοι /ες υποβλήθηκαν σε έλεγχο των γνώσεών τους σχετικά με το θέμα πριν και μετά την εκπαίδευσή τους. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την επιτυχία της παρέμβασης όπου σε σχέση με το αρχικό 10% ποσοστό των σωστών απαντήσεων το ποσοστό των σωστών απαντήσεων μετά την εκπαίδευση, ανήλθε σε 83%.

Τέλος, αναπτύχθηκε ο κώδικας δεοντολογίας που έχει συνταχθεί από την οργάνωση Save the Children για τους εργαζόμενους της, οι οποίοι καλούνται να τον υπογράψουν και να τον ακολουθήσουν.

image_print