ΚΕΕΛΠΝΟ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων, προς κάλυψη των αναγκών των οχημάτων των κινητών συνεργείων

|
03.02.2022