ΚΕΕΛΠΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΞΕ-ΚΠ-8354-2024-29-04-2024 Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (7-2024)

|
17.05.2024