ΚΕΕΛΠΝΟ

Πίνακας Επιτυχόντων υπ’ αριθμ. Πρωτ. 23121/2022

|
19.01.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΠ 23121/28.11.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 

1. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ

Α1

2. ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

Α2