ΚΕΕΛΠΝΟ

Πολιτική Cookies Ιστοσελίδας

1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η οποία είναι αναρτημένη στο όνομα χώρου «www.eody.gov.gr», λειτουργεί λογισμικό τύπου «Cookies» (πρόγραμμα – «κέρασμα» – ιχνηλάτες).

Τα «Cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία) με μορφή απλού κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα κινητό τηλέφωνο- «smartphone» ή ένα «tablet»), όταν αυτοί επισκέπτονται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο.

Τα «Cookies» βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός δικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του τρόπου παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Τα αρχεία τύπου «Cookies» που χρησιμοποιούνται στο δικτυακό τόπο του ΕΟΔΥ, δεν επιτρέπουν τη συλλογή  πληροφοριών που ταυτοποιούν τους χρήστες ούτε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο που τηρείται στους υπολογιστές αυτών.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα «Cookies» μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ένας χρήστης, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του, τη χρήση συνδέσμων από και προς τον εκάστοτε δικτυακό τόπο και λοιπές «τεχνικής φύσεως» πληροφορίες.

2.    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ «COOKIES»

Α)    Απαραίτητα

Τα «Απαραίτητα Cookies» βοηθούν στην ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του δικτυακού τόπου του ΕΟΔΥ διευκολύνοντας βασικές λειτουργίες, όπως η πλοήγηση των χρηστών και η πρόσβασή τους σε ασφαλείς περιοχές. Μία ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα «cookies».

Β) Λειτουργικότητας

          Β.1) Προτίμησης

Τα Cookies προτίμησης επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να «απομνημονεύει» πληροφορίες, βάσει των οποίων μεταβάλλεται ο τρόπος λειτουργίας της ή παρουσίασης των πληροφοριών, ώστε να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη(π.χ. προτιμώμενη γλώσσα).

          Β.2)    Στατιστικά- μέτρησης επισκεψιμότητας

Τα  «Στατιστικά Cookies» βοηθούν να  καταστεί σαφές πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με την εκάστοτε ιστοσελίδα συλλέγοντας πληροφορίες ανώνυμα. Τα cookies αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για να λαμβάνουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα της εκάστοτε ιστοσελίδας με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου της. Για τη χρήση των υποχρεωτικών cookies, είναι προϋπόθεση ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει ήδη συγκατατεθεί.

Γ)     Προώθησης

Τα «Cookies Εμπορικής Προώθησης» χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της δραστηριότητας των επισκεπτών του εκάστοτε ιστοτόπου, με σκοπό την εμφάνιση διαφημίσεων που είναι σχετικές και ελκυστικές για αυτούς.

3.    ΤΑ «COOKIES» ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Τα cookies που χρησιμοποιεί το λογισμικό της ιστοσελίδας έχουν ως εξής:

 

ΟΝΟΜΑ

(Cookie Name)

ΠΗΓΗ

 (Source)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥ

(Cookie Purpose Description)

ΛΗΞΗ

(Expiry)

cookie_notice_accepted  

 

Eody.gov.gr

 

Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της συνολικής προτίμησης του χρήστη για την αποδοχή ή απόρριψη των cookies καθώς και για την προβολή του cookie banner.

Για ένα μήνα.
Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού επανεμφανίζεται το cookie banner στον χρήστη.
_ga  

 

GOOGLE

 

Δημιουργεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύνδεση του χρήστη στην ιστοσελίδα. Αποθηκεύεται κατά την πραγματοποίηση της σύνδεσης και διαγράφεται με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης.
_ga_ GOOGLE Χρησιμοποιείται για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των φορών που ένας χρήστης έχει επισκεφθεί την ιστοσελίδα, καθώς και τις ημερομηνίες της πρώτης και της πιο πρόσφατης επίσκεψης. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύνδεση του χρήστη στην ιστοσελίδα. Αποθηκεύεται κατά την πραγματοποίηση της σύνδεσης και διαγράφεται με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης.

4.    TΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ COOKIES

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (φυλλομετρητές –browsers) παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «Cookies». Οι χρήστες έχουν μέσω του φυλλομετρητή τους τη δυνατότητα να επιτρέπουν την εγκατάσταση «Cookies», να απενεργοποιούν / διαγράφουν τα ήδη υπάρχοντα «Cookies» ή να ειδοποιούνται κάθε φορά που επισκέπτονται δικτυακούς τόπους όπου λειτουργούν  «Cookies». Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των «Cookies» βρίσκονται συνήθως εντός των καταλόγων («μενού») «Help», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης.

Οι χρήστες πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν ότι, σε περίπτωση που απορρίψουν ή απενεργοποιήσουν τα «Cookies» του παρόντος δικτυακού, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων του ενδέχεται να περιορισθεί. Επίσης, πρέπει να καταστεί σαφές στους χρήστες ότι με την απενεργοποίηση ενός «Cookie» ή μιας κατηγορίας «Cookies», δε διαγράφεται το αντίστοιχο αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησής τους. Μια τέτοια ενέργεια πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο το χρήστη, ο οποίος απαιτείται να τροποποιήσει τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί.

5.    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο ΕΟΔΥ, ως διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στον παρόντα δικτυακό τόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει με την ανάρτηση της τροποποιημένης Πολιτικής στο δικτυακό τόπο του ΕΟΔΥ.

6.    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με την παρούσα Πολιτική, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του ΕΟΔΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@eody.gov.gr.