ΚΕΕΛΠΝΟ

Προκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών

|
11.06.2018

Μαρούσι 11-06-2018
Αρ. Πρωτ.: 2150
ΑΔΑ: Ψ155469ΗΜΛ-Η89
ΑΔΑΜ: 18PROC003239862

Θέμα: Προκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών

Υποβολή προσφορών για την Παροχή υπηρεσιών ταξιδιών εσωτερικού/εξωτερικού για τις ανάγκες του ΚΕΕΛΠΝΟ.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, ώρα 15:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 25/6/2018 και ώρα 15:00.

image_print