ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

|
15.12.2017

Μαρούσι, 15-12-2017
Αρ. Πρωτ. 4756

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκήρυξη θέσεων για τo Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο “Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS“, της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, 17:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Τρίτη, 02/1/2018 και ώρα 15:00