ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Τραπεζικά Ιδρύματα

|
12.02.2019

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Τραπεζικά Ιδρύματα

Το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), προκειμένου να επιλέξει Τραπεζικό Ίδρυμα για τη διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων του, την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση τραπεζικών εργασιών, καλεί τα Πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας, που νόμιμα και πιστοποιημένα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται κατωτέρω, να υποβάλλουν μια ενιαία τεχνική/οικονομική προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών

image_print