ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου ενός Μεταφραστή και ενός Οικονομολόγου

|
26.06.2018

Μαρούσι, 26-06-2018

αρ.πρωτ. 2365

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου ενός Μεταφραστή και ενός Οικονομολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης της κοινής ευρωπαϊκής δράσης “European Joint Action on Antimicrobial Resistance & Healthcare – Associated Infections ‘EU-JAMRAI’” για την πρόληψη της μικροβιακής αντοχής και των λοιμώξεων που συνδέονται με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, στο πλαίσιο του 3ου Προγράμματος Δράσης της ΕΕ στον Τομέα της Υγείας 2014-2020.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, ώρα 14:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών: Δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. (Τετάρτη 11/7/2018 και ώρα 14:00)

image_print