ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά επίπλων γραφείου σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων

|
19.11.2019

ΕΞΕ – ΚΠ – 9168 – 2019 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Προθεσμία υποβολής προσφοράς: Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, και έως ώρα 15:00.

image_print