ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και αποτέφρωσης επικίνδυνων αποβλήτων (Ε.Α.Υ.Μ.) από το ΚΕΔΥ

|
03.09.2020