ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φορητών υπολογιστών, τσαντών μεταφοράς και ποντικιών

|
13.09.2019

ΕΞΕ – ΚΠ – 7152 – 2019 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΡΙΩΝ (3) ΤΣΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ LAPTOP ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΟΝΤΙΚΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Προθεσμία υποβολής προσφοράς: Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, και έως ώρα 15:00.

image_print