ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση για την κατεπείγουσα προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας για τη μοριακή ανίχνευση του SARS-CoV-2

|
23.07.2021
image_print