ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εμβολίων, βιολογικού υλικού

|
12.12.2018

Μαρούσι 11-12-2018
Αρ. Πρωτ.: 22898_ΚΠ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εμβολίων, βιολογικού υλικού

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 10:30)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών.

image_print