ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων στα κτήρια του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (CPV:50750000-7 «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων»)

|
17.10.2018

Μαρούσι 17-10-2018

Αρ. Πρωτ.: 17007_ΚΠ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων στα κτήρια του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (CPV:50750000-7 «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων»)

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός επτά (7) ημερών.

image_print