ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλωσίμων έγχυσης για το ΚΕΔΥ και το ΠΕΔΥ Κρήτης

|
29.05.2018

Μαρούσι 29-05-2018
Αρ. Πρωτ.: 5523

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλωσίμων έγχυσης για το ΚΕΔΥ και το ΠΕΔΥ Κρήτης

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 29 Μαΐου 2018, ώρα 13:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.

image_print