ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια χημικών επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες του ΚΕΔΥ και του ΠΕΔΥ Κρήτης

|
15.06.2018

Μαρούσι 15-06-2018
Αρ. Πρωτ.: 6633_ΚΠ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια χημικών επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες του ΚΕΔΥ και του ΠΕΔΥ Κρήτης

(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, ώρα 16:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.

image_print