ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών μεταφοράς βιολογικού υλικού και συνοδευτικών για τις ανάγκες του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ

|
15.06.2018

Μαρούσι 15-06-2018
Αρ. Πρωτ.: 6611_ΚΠ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών μεταφοράς βιολογικού υλικού και συνοδευτικών για τις ανάγκες του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ

(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρσκευή 15 Ιουνίου 2018, ώρα 16:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.

image_print