ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία συντήρησης των οκτώ (8) ψυκτικών θαλάμων

|
29.03.2018

Αθήνα 29-03-2018
Αρ. Πρωτ.: 3002

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία συντήρησης των οκτώ (8) ψυκτικών θαλάμων

(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 30 Μαρτίου 2018, ώρα 11:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.