ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία ταχυμεταφοράς φακέλων εγγράφων ή δεμάτων.

|
22.03.2018

Αθήνα 22-03-2018
Αρ. Πρωτ.: 2807

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία ταχυμεταφοράς φακέλων εγγράφων ή δεμάτων.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018, ώρα 11:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.