ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την έκτακτη προμήθεια καυσίμων κίνησης για το στόλο οχημάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

|
08.01.2018

Αθήνα 08-01-2018
Αρ. Πρωτ 194

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την έκτακτη προμήθεια καυσίμων κίνησης για το στόλο οχημάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Τρίτη 9/1/2018 και ώρα 11:00