ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ετήσια προμήθεια χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

|
15.01.2018

Αθήνα 15-01-2018
Αρ. Πρωτ 389

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ετήσια προμήθεια χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 22/1/2018 και ώρα 15:00