ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δοκιμασιών διάγνωσης ελονοσίας (RDTs)P. Falciparum και άλλων ειδών πλασμωδίου

|
05.04.2018

Αθήνα 5-04-2018
Αρ. Πρωτ.: 3261

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δοκιμασιών διάγνωσης ελονοσίας (RDTs)P. Falciparum και άλλων ειδών πλασμωδίου

(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 5 Απριλίου 2018, ώρα 13:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.

Ματαιώνεται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός σύμφωνα με το Υπ.Σ. 1323/13-04-2018.