ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δοκιμασιών ταχείας ανίχνευσης HIV (RDT’s Kits), για τις ανάγκες του ΚΕΕΛΠΝΟ

|
31.10.2018

Μαρούσι 31-10-2018
Αρ. Πρωτ.: 20874_ΚΠ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δοκιμασιών ταχείας ανίχνευσης HIV (RDT’s Kits), για τις ανάγκες του ΚΕΕΛΠΝΟ

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός δέκα (10) ημερών.

image_print