ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εκατό (100) USB ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής)

|
04.01.2018

Αθήνα 04-01-2018
Αρ. Πρωτ 109

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εκατό (100) USB ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής)

(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018, ώρα 9:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 12/1/2018 και ώρα 15:00