ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εργαστηριακών ειδών απαραίτητων για την εκτέλεση μικροβιακών δοκιμών σε νερά και τρόφιμα, για τις ανάγκες του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ)

|
01.06.2018

Μαρούσι 01-06-2018
Αρ. Πρωτ.: 5851_ΚΠ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εργαστηριακών ειδών απαραίτητων για την εκτέλεση μικροβιακών δοκιμών σε νερά και τρόφιμα, για τις ανάγκες του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ)

(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, ώρα 09:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.

image_print