ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ορών – ενέσιμο ύδωρ – στο πλαίσιο προγράμματος δρόμου και κινητής μονάδας, σε τοξικο-εξαρτώμενα άτομα στο Κέντρο της Αθήνας.

|
01.03.2018

Αθήνα 01-3-2018
Αρ. Πρωτ.: 1962

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ορών – ενέσιμο ύδωρ – στο πλαίσιο προγράμματος δρόμου και κινητής μονάδας, σε τοξικο-εξαρτώμενα άτομα στο Κέντρο της Αθήνας.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018, ώρα 13:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 12/3/2018 και ώρα 15:00