ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

|
05.02.2018

Αθήνα 05-02-2018
Αρ. Πρωτ.: 1151

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 14:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 12/2/2018 και ώρα 15:00