ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις επισκευές στις εγκαταστάσεις προπανίου (LPG) στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας – Κ.Ε.Δ.Υ.

|
02.07.2019

Προθεσμία υποβολής προσφορών εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ. και έως ώρα 15:00

image_print