ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τον ετήσιο έλεγχο της Οικονομικής Διαχείρισης του ΚΕΕΛΠΝΟ από Ορκωτούς Ελεγκτές / Λογιστές για το Οικονομικό έτος 2017.

|
14.05.2018

Αθήνα 14-05-2018
Αρ. Πρωτ.: 4773_ΚΠ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τον ετήσιο έλεγχο της Οικονομικής Διαχείρισης του ΚΕΕΛΠΝΟ από Ορκωτούς Ελεγκτές / Λογιστές για το Οικονομικό έτος 2017.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, ώρα 11:30)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών