ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες διακρίβωσης εξοπλισμού για το ΚΕΔΥ και το ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ

|
15.05.2018

Αθήνα 15-05-2018
Αρ. Πρωτ.: 4880

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες διακρίβωσης εξοπλισμού για το ΚΕΔΥ και το ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 15 Μαΐου 2018, ώρα 13:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.