ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων στο Κ.Ε.Δ.Υ.

|
14.11.2018

Μαρούσι 14-11-2018

Αρ. Πρωτ.: 21728_ΚΠ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων στο Κ.Ε.Δ.Υ.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, ώρα 15:30)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 26/11/2018

image_print