ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις κινητές μονάδες της Αττικής που θα λειτουργούν στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του Ευρωπαικού Προγράμματος PHILOS του ΚΕΕΛΠΝΟ

|
09.01.2018

Αθήνα 09-01-2018
Αρ. Πρωτ 229

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις κινητές μονάδες της Αττικής που θα λειτουργούν στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του Ευρωπαικού Προγράμματος PHILOS του ΚΕΕΛΠΝΟ

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 15/1/2018 και ώρα 12:00