ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών εσωτερικού/εξωτερικού, στο πλαίσιο του προγράμματος PHILOS

|
04.05.2018

Αθήνα 04-05-2018
Αρ. Πρωτ.: 4326

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών εσωτερικού/εξωτερικού, στο πλαίσιο του προγράμματος PHILOS

(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, ώρα 18:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 5 ημερών.