ΚΕΕΛΠΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΔΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ

|
04.06.2024