ΚΕΕΛΠΝΟ

Σεμινάριο για την ψυχική υγεία των προσφύγων

|
13.12.2017

Το ΚΕΕΛΠΝΟ, στo πλαίσιo του προγράμματος PHILOS, υποδέχτηκε την ομάδα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών των Γιατρών χωρίς Σύνορα (MSF) σε ένα διήμερο σεμινάριο για την ψυχική υγεία των προσφύγων που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας ανά την επικράτεια.

Απευθυνόμενοι στο επιστημονικό προσωπικό των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών του Οργανισμού που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, τα μέλη των Γιατρών χωρίς Σύνορα παρουσίασαν ενδιαφέροντα στοιχεία από την δράση τους στους τομείς παροχής βασικής φροντίδας υγείας και στήριξης της ψυχικής υγείας των μετακινούμενων πληθυσμών, ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές ανάθεσης και διαχείρισης περιστατικών που χρήζουν ψυχοκοινωνικής παρέμβασης.

Παράλληλα, αποτυπώθηκαν οι ανάγκες που προβάλλουν επιτακτικές στους χώρους φιλοξενίας και προκαλούνται από ένα πλήθος ψυχοπιεστικών παραγόντων που σχετίζονται με τη βίαιη και ακούσια μετακίνηση των πληθυσμών αυτών ενώ παράλληλα συζητήθηκαν οι δυνατότητες για μια αποτελεσματική παρέμβαση και την ορθή διαχείρισή τους. Υπό το πρίσμα της διαφορετικότητας του πολιτισμικού πλαισίου και της πρόκλησης που αυτό συνιστά, αναζητήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη σχέσεων με την κοινότητα εντός και εκτός των κέντρων φιλοξενίας και της διαχείρισης των ευάλωτων ομάδων.

image_print

Πολυμέσα