ΚΕΕΛΠΝΟ

Σκοπός Προγράμματος – JA Terror

|
21.12.2022

Το Πρόγραμμα έχει σαν σκοπό την ενίσχυση της αντιμετώπισης και διαχείρισης στον τομέα της Υγείας, όσον αφορά σε Απειλές Ηθελημένης Απελευθέρωσης από Βιολογικούς και Χημικούς Παράγοντες (περιστατικά Βιοτρομοκρατίας).

Η αύξηση του επιπέδου της ετοιμότητας των Υπηρεσιών Υγείας, η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας καθώς και η ενίσχυση της Διατομεακής συνεργασίας με άλλους εμπλεκόμενους Φορείς, όπως είναι η ΕΑ (Ελληνική Αστυνομία), το ΠΣ (Πυροσβεστικό Σώμα), το ΓΧΚ (Γενικό Χημείο του Κράτους) , η ΓΓΠΠ (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας), αποτελούν το ζητούμενο του εν λόγω Προγράμματος.

Σημαντικό πυλώνα στην διαχείριση των περιστατικών αυτών αποτελεί η απόκριση και η αντιμετώπιση από τους πρώτους Αποκριτές (των επαγγελματιών που επιχειρούν στον τόπο του συμβάντος). Η κοινή εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων Φορέων και ανταλλαγή πληροφοριών των εμπειρογνωμόνων με τους πρώτους Αποκριτές των Συμβάντων, αποτελούν το κλειδί της διαχείρισης των περιστατικών ηθελημένης απελευθέρωσης παραγόντων σε περιστατικά Bιοτρομοκρατίας.

Κομβικό Τομέα στην αντιμετώπιση των συμβάντων Bιοτρομοκρατίας αποτελεί και η διαχείριση της ανταλλαγής της διαβαθμισμένης πληροφορίας τόσο μεταξύ των εμπλεκόμενων Φορέων όσο και του Κοινού. Η εκπαίδευση της επικοινωνιακής κρίσης σε περιστατικά ηθελημένης απελευθέρωσης παραγόντων ΒΧ τόσο των επαγγελματιών των εμπλεκόμενων Φορέων όσο και των Πολιτών , αποτελεί ένα αντικείμενο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με μικρή βιβλιογραφική αναφορά.

 

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος, είναι:

Ο Ε.Ο.Δ.Υ. έχει αναλάβει το πακέτο εργασίας (WP7) με επιδιωκόμενα αποτελέσματα που συνοψίζονται ως εξής:

 

▪ Την προώθηση και εφαρμογή της Διαχείρισης της Επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα της Διαχείρισης της Κρίσης.

▪ Την αναγκαιότητα του ρόλου της επικοινωνίας στην επείγουσα διαχείριση συμβάντων, με σκοπό την ασφάλεια των Πολιτών και των εμπλεκόμενων Φορέων.

▪ Την ανάπτυξη πρωτοκόλλων επικοινωνίας σε διατομεακό επίπεδο σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.