ΚΕΕΛΠΝΟ

Δομή

 • Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Γρ. Επιστημονικών Συνεργατών Προέδρου
  • Γρ. Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Κοινού & Επαγγελματιών Υγείας
  • Γρ. Νομικών Θεμάτων
  • Νομικός Σύμβουλος για Θέματα Ηθικής, Δεοντολογίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Γρ. Χρόνιων & Μεταδοτικών (μη λοιμωδών) Νοσημάτων
 • Διοικητικό Συμβούλιο
 • Γενικός Διευθυντής
  • Κέντρο Επιχειρήσεων - Γρ. Εκτίμησης Κινδύνου & Αντιμετώπισης Οξέων Συμβάντων
  • Γρ. Τύπου & Επικοινωνίας
  • Γρ. HIV Λοίμωξης & Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ)
  • Γρ. Δημοσίων Σχέσεων
  • Γρ. Διεκπεραίωσης Ειδικών Θεμάτων, Οικονομίας & Διοίκησης
  • Γρ. Συντονισμού Ιατρικών Παρεμβάσεων
  • Γρ. Περιβαλλοντικής Υγείας
  • Δίκτυο Εργαστηρίων
  • Γραμματεία Διευθυντή
  • Γραφείο Μεσογειακής - Παρευξείνιας Συνεργασίας & ESTHER
 • Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υγείας
  • Γρ. Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
  • Γρ. Μικροβιακής Αντοχής
  • Γρ. Ταξιδιωτικής Ιατρικής
  • Γρ. Ηπατίτιδων
 • Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα
  • Γρ. Αγωγής Υγείας & Ενημέρωσης Κοινού
  • Γρ. Ψυχοκοινωνικής Στήριξης & Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων
  • Συμβ. Σταθμός & Τηλ. Γραμμή για το HIV/AIDS
  • Οδοντιατρείο
  • Γρ. Εθελοντισμού
  • Γρ. Μετακινούμενων Πληθυσμών, Μελέτης & Αντιμετώπισης Traficking
  • Κέντρο Ημέρας Εκδιδόμενων Ατόμων - Open Doors
 • Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης
  • Γρ. Νοσημάτων που Προλαμβάνονται με Εμβολιασμός & Συγγενών Νοσημάτων
  • Γρ. Νοσημάτων που Μεταδίδονται μέσω Αναπνευστικού
  • Γρ. Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές
  • Γρ. Τροφιμογενών Νοσημάτων
  • Γρ. Ζωονόσων
  • Γρ. Συντονισμού Συστημάτων Επιτήρησης
  • Γρ. Διαχείρισης Δεδομένων
  • Γρ. Εργαστηριακής Επιδημιολογικής Επιτήρησης
 • Τμήμα Διοικητικού Συντονισμού
  • Γραμματεία - Πρωτόκολλο
  • Γρ. Προσωπικού
  • Γρ. Στρατηγικού Σχεδιασμού & Πολιτικής
  • Γρ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
  • Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στον Πειραιά
  • Προστατευόμενα Διαμερίσματα
  • Γρ. Κλητήρων
  • Γρ. Ασφαλείας
  • Γρ. Τηλεφωνικού Κέντρου
  • Γρ. Αποθήκης
  • Γρ. Κίνησης
  • Γρ. Τεχνικής Υπηρεσίας
  • ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης
  • Γρ. Κέντρων ΚΕΕΛΠΝΟ
 • Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
  • Γρ. Διαχείρισης
  • Γρ. Μισθοδοσίας
  • Γρ. Προμηθειών
  • Γρ. Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Γρ. Εξοπλισμού & Συντήρησης
 • Τμήμα Εκπαίδευσης & Εθνικών Αρχείων
  • Γρ. Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, Βιοστατιστικής & Σπάνιων Νόσων
  • Γρ. Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτοδοτικότητας