ΚΕΕΛΠΝΟ

Συμμετοχή του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Προέδρου Καθηγητή Θεοκλή Ζαούτη στην Ολομέλεια της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

|
06.10.2022

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες δύο ημέρες στο Λουξεμβούργο. Ως εκπρόσωπος από την Ελλάδα o Προέδρος του ΕΟΔΥ Καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης, συμμετείχε σε συζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή της νέας/αναθεωρημένης νομοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια της υγείας, η οποία περιλαμβάνει τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδει το ECDC και η EMEA. Η νομοθεσία ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Οκτωβρίου.

Συζητήθηκαν, επίσης, αλλαγές για την Health Security Committee (HSC) με γνώμονα το αναθεωρημένο πλαίσιο υγειονομικής ασφάλειας της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, θέματα που τέθηκαν προς εξέταση ήταν η συνεργασία της Επιτροπής με άλλους φορείς, η σύσταση ομάδας εργασίας, εσωτερικοί κανονισμοί άλλα και η υιοθέτηση απόψεων και καθοδήγησης από τις εμπλεκόμενες χώρες. Έγινε ιδιαίτερη μνεία στην Μικροβιακή Αντίσταση (AMR) και το αντίστοιχο joint action με την Γαλλία να καθοδηγεί την πρωτοβουλία. Παράλληλα, η Επιτροπή τόνισε την θέληση της Commission να σκύψει πάνω από το πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη.

Διεξήχθησαν, επίσης, συζητήσεις σχετικά με τις τρέχουσες απειλές για την δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένου του COVID-19, της ευλογιάς των πιθήκων, της μικροβιακής αντοχής και του πολέμου στην Ουκρανία.