ΚΕΕΛΠΝΟ

Συνέχιση του προγράμματος PHILOS μέχρι το τέλος του έτους

|
25.02.2022

Κατόπιν επανειλημμένων παρεμβάσεων της Διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ενώπιον όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ήδη συμφωνήθηκε η χρηματοδότησή συνέχισης του προγράμματος «Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την προσφυγική κρίση-PHILOS» μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ο ΕΟΔΥ επιτελώντας τον πρωταρχικό του σκοπό δηλαδή την παροχή υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην προστασία και βελτίωση της υγείας και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού, έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος και η αδιάλειπτη παροχή Υγειονομικών Υπηρεσιών στις Δομές Φιλοξενίας/Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου όλης της χώρας.

Οι εργαζόμενοι του προγράμματος θα λάβουν γραπτή ενημέρωση από τα αρμόδια τμήματα του Οργανισμού για τις απαιτούμενες ενέργειες και τη συνέχιση της παραμονής τους στις Δομές.