ΚΕΕΛΠΝΟ

Συνεδρίαση της υποεπιτροπής για την καταπολέμηση της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων

|
03.05.2017

Αθήνα, 28 Απριλίου 2017

Την Τετάρτη 26 Aπριλίου συνεδρίασε σε αίθουσα του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων, η υποεπιτροπή για την εμπορία και εκμετάλλευση ανθρώπων της ειδικής μόνιμης επιτροπής ισότητας νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου με θέμα: «Εθνικός μηχανισμός αναφοράς για την αναγνώριση και παραπομπή θυμάτων εμπορίας ανθρώπων-εξελίξεις στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων».

Το Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων εκπροσώπησε η Χρύσα Μπότση, ιατρός και επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος PHILOS, ενώ συμμετείχαν στελέχη των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Ασύλου, του Λιμενικού Σώματος και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Έμφαση δόθηκε στην ανάγκη εκπαίδευσης των επαγγελματιών πρώτης γραμμής (αστυνομικών, επαγγελματιών υγείας τόσο στο σύστημα υγείας όσο και στα κέντρα προσφύγων/μεταναστών αλλά και στο χώρο των επιθεωρητών υγείας) για τον εντοπισμό και την αναγνώριση θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων.

Σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση του φαινομένου αποτελούν οι νέες δομές φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, οι οποίες ωστόσο δεν αρκούν για να καλύψουν τα επείγοντα συμβάμματα, τους άνδρες και τους νέους – θύματα εμπορίας ανθρώπων, κάτι που επισημάνθηκε από τον Σπύρο Μπράτσικα, Αστυνόμο Α’ της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., και τον Θεόδωρο Γεωργόπουλο, επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων και τις επιπτώσεις στην υγεία των θυμάτων, που πραγματοποίησαν οι επαγγελματίες υγείας του προγράμματος PHILOS. Στην εκπαίδευση που παρέχεται από το ΚΕΕΛΠΝΟ αναφέρθηκε ο Βλάσης Καρυώτης, εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος και η Ανδρομάχη Λαζαρίδη, εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, καθώς το εκπαιδευτικό υλικό του PHILOS χρησιμοποιείται στα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί ο ΔΟΜ για το προσφυγικό στην Ελλάδα.

Η Πρόεδρος της επιτροπής, βουλευτής Αφροδίτη Σταμπούλη, ζήτησε ενημέρωση για την πιθανή επέκταση του προγράμματος PHILOS στα νησιά όπου και αναδεικνύεται και η επείγουσα ανάγκη αναγνώρισης θυμάτων, ενώ η κ. Μπότση ενημέρωσε την επιτροπή της Βουλής για το αίτημα παράτασης και επέκτασης του προγράμματος στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Γιάννης Αϊβατίδης, ρώτησε την εκπρόσωπο του ΚΕΕΛΠΝΟ για την εκπαίδευση που έχει ο ιατρονοσηλευτικός χώρος και τη δυνατότητα του να αναγνωρίζει θύματα εμπορίας ανθρώπων. Επισημάνθηκε το μεγάλο κενό εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας στον εν λόγω τομέα, η σημασία αυτής της εκπαίδευσης που παρέχεται στο προσωπικό του προγράμματος PHILOS και η δυνατότητα του οργανισμού να επεκτείνει αυτή την εκπαίδευση στον κορμό του συστήματος υγείας.

Οι εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ και του Λιμενικού Σώματος πρότειναν τη δημιουργία κοινής πλατφόρμα εκπαίδευσης προκειμένου να γίνεται αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι εκπαιδευτές. Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη διαχείρισης αλλά και συλλογής στοιχείων για τα προβλήματα υγείας των θυμάτων, τόσο για λόγους που έχουν να κάνουν με την παρεχόμενη σε αυτά βοήθεια όσο και για λόγους δημόσιας υγείας, καθώς συχνά συνδέονται με τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), το HIV/AIDS αλλά και τη χρήση ουσιών και τις ηπατίτιδες.