ΚΕΕΛΠΝΟ

Βράβευση επαγγελματιών υγείας για την προώθηση της Υγιεινής των Χεριών και της Ασφάλειας των ασθενών στα νοσοκομεία της 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας στο πλαίσιο εφαρμογής πιλοτικού προγράμματος του ΕΟΔΥ

|
23.12.2019

H ετήσια συνάντηση των επαγγελματιών υγείας των νοσοκομείων της 1ης και 2ης ΥΠΕ – περιφέρειας Αττικής που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΕΟΔΥ για την προώθηση της Υγιεινής των Χεριών και της Ασφάλειας των ασθενών, πραγματοποιήθηκε στις 12/12/2019 στο Γενικό Νοσοκομείο Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία».

Στόχος του προγράμματος το οποίο εφαρμόζεται από το πρώτο τρίμηνο του 2019 στα ελληνικά νοσοκομεία, είναι η αλλαγή στάσης από το υγειονομικό δυναμικό σχετικά με την εφαρμογή του σημαντικότερου μέτρου για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων που είναι η Υγιεινή των Χεριών.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα πρώτα πολύ θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος, συζητήθηκαν οι περιορισμοί που εντοπίστηκαν κατά την υλοποίησή του αλλά  και οι αντίστοιχες ευκαιρίες για την επίτευξη των στόχων του.

Παρευρέθηκαν επαγγελματίες υγείας, ιατροί και νοσηλευτές από 22 νοσοκομεία, οι οποίοι με την ιδιότητα των κλινικών συνδέσμων και εκπαιδευτών  βραβεύτηκαν από τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό και την υπεύθυνη του Γραφείου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής του ΕΟΔΥ, ιατρό Φλώρα Κοντοπίδου, για τη συμβολή τους στην προώθηση της ΥΧ στα ελληνικά νοσοκομεία.

Στόχος της Διοίκησης του  ΕΟΔΥ είναι η σταδιακή εφαρμογή του προγράμματος σε όλη τη χώρα, καθιστώντας την Υγιεινή των Χεριών βασικό δείκτη ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα ελληνικά νοσοκομεία.

Πολυμέσα