ΚΕΕΛΠΝΟ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την κατεπείγουσα προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας-ΚΕΔΥ στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19
|
01.10.2020
1 2 3 4 5 15