ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΝΥ346ΜΗΨ5-ΒΗΡ 01.04.2020 Αρ. Πρωτ.: 7186/01-04-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 94ΖΗ46ΜΗΨ5-ΓΥΟ 01.04.2020 Αρ. Πρωτ.: 7101/01-04-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΚΨ46ΜΗΨ5-6ΡΟ 01.04.2020 Αρ. Πρωτ.: 7134/01-04-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Τ9Ι46ΜΗΨ5-Χ6Φ 01.04.2020 Αρ. Πρωτ.: 7102/01-04-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - SMILE ACADIMOS IKE
ΑΔΑ: 6ΦΓΨ46ΜΗΨ5-8ΦΨ 31.03.2020 Αρ. Πρωτ.: XE 228/31-03-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΦΚΑ
ΑΔΑ: 6ΡΩΕ46ΜΗΨ5-6ΔΥ 31.03.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α17/31-03-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΑΔΑ: 612Α46ΜΗΨ5-ΛΛΞ 31.03.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α15/30-03-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΔΑ: ΩΞΣΓ46ΜΗΨ5-ΛΗ0 31.03.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 227/31-03-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 633946ΜΗΨ5-Ν0Κ 30.03.2020 Αρ. Πρωτ.: 6977/30-03-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΑΔΑ: ΩΓΝΒ46ΜΗΨ5-Φ57 30.03.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 226/27-03-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - NOVA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΖΡ46ΜΗΨ5-6Ρ3 30.03.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 225/27-03-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - MODULUS AE
ΑΔΑ: ΨΛΔΜ46ΜΗΨ5-Ρ0Θ 29.03.2020 Αρ. Πρωτ.: XE 222/27-03-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΔΑ: ΩΤ8Λ46ΜΗΨ5-Μ8Λ 29.03.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 221/27-03-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΟΤΕ
ΑΔΑ: 9ΟΙΙ46ΜΗΨ5-6Σ0 29.03.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 224/27-03-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - BRADEX Α.Ε.Β.Ε.
ΑΔΑ: 9ΕΟ746ΜΗΨ5-ΒΧΠ 29.03.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 223/27-03-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 759 760 761 762 763 1,032