ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ KANGA SERVICES COURIERS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΑΔΑ: 6ΣΒΝ46ΜΗΨ5-Σ0Χ 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 114/3-06-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ FORTHNET ΑΕ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ
ΑΔΑ: 67Ι946ΜΗΨ5-ΜΥΤ 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 105/30-05-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ
ΑΔΑ: ΩΡΧΛ46ΜΗΨ5-Μ8Ω 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 104/30-05-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΟΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
ΑΔΑ: ΨΞΞΒ46ΜΗΨ5-Ρ5Δ 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 109/31-05-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΚΑΕ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
ΑΔΑ: 61Χ046ΜΗΨ5-8ΩΒ 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 113/31-05-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
ΑΔΑ: ΨΨ4Ο46ΜΗΨ5-66Λ 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 112/31-05-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
ΑΔΑ: 6Η4346ΜΗΨ5-ΟΤ0 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 111/31-05-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
ΑΔΑ: 685Φ46ΜΗΨ5-Γ86 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 110/31-05-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΟΜΗ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
ΑΔΑ: ΩΗΗ446ΜΗΨ5-ΛΦΦ 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 106/31-05-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΟΜΗ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
ΑΔΑ: 6Λ9746ΜΗΨ5-695 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 107/31-05-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΟΜΗ MAIΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
ΑΔΑ: ΩΝΕΜ46ΜΗΨ5-ΥΗ1 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 108/31-05-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Ε9Ω46ΜΗΨ5-4ΗΓ 03.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4117/31-05-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΓΨΛ46ΜΗΨ5-ΓΕΚ 03.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4115/31-05-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΔΧΠ46ΜΗΨ5-Δ0Υ 03.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4116/31-05-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Β0646ΜΗΨ5-ΧΩΝ 03.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4118/31-05-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 800 801 802 803 804 978