ΚΕΕΛΠΝΟ

Άνθρακας

Γενικές Πληροφορίες

image_print

Κλινική Περιγραφή

Πνευμονικός Άνθρακας

Μετά την εισπνοή Bacillus anthracis και βραχεία πρόδρομη εμπύρετη νόσο, αναπτύσσεται οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια με υποξαιμία, δύσπνοια και ακτινολογικά ευρήματα διεύρυνσης μεσοθωρακίου.

Δερματικός Άνθρακας

Δερματική βλάβη, η οποία εξελίσσεται από βλατίδα σε φυσαλίδα και τελικά σε νεκρωτική εσχάρα με εντύπωμα και περιβάλλον οίδημα. Η βλάβη είναι συνήθως ανώδυνη, αλλά μπορεί να συνυπάρχουν συστηματικά συμπτώματα (πυρετός, κακουχία).

Γαστρεντερικός Άνθρακας

Μετά την κατανάλωση ωμού μολυσμένου τροφίμου, ανάπτυξη οξέως σοβαρού κοιλιακού άλγους, διάρροιας, πυρετού και σηψαιμίας

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση*

1. Απομόνωση και ταυτοποίηση του B. anthracis από κλινικό δείγμα που έχει συλλεγεί από φυσιολογικά άσηπτο χώρο (π.χ. αίμα ή εγκεφαλονωτιαίο υγρό) ή από βλάβη άλλου προσβεβλημένου ιστού (δέρμα, πνεύμονας, έντερο).

2. Συνδυασμός των παρακάτω:

* Θετικό εύρημα σε ρινικό επίχρισμα χωρίς ενδείξεις νόσου δεν συντελεί στη διάγνωση κρούσματος.

Κατάταξη του κρούσματος

Πιθανό

Επιβεβαιωμένο

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

image_print

Διαγνωστικός αλγόριθμος πνευμονικού άνθρακα

Διαγνωστικός αλγόριθμος δερματικού άνθρακα

Τεχνικές ελέγχου άνθρακα στο νοσοκομείο

Πρόσφατα διαγνώστηκαν κρούσματα άνθρακα σε Χρήστες Ενδοφλεβίων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιούλιος 2012). Η πιθανότητα έκθεσης ΧΕΝ σε μολυσμένη με άνθρακα ηρωίνη είναι υπαρκτή και στη χώρας. Το ΚΕΕΛΠΝΟ ενημερώνει τους επαγγελματίες υγείας που μπορεί να αντιμετωπίσουν ανάλογα περιστατικά, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση, την ασφαλή διάγνωση και θεραπεία των ασθενών.

Μέτρα Ελέγχου Λοιμώξεων κατά το χειρισμό πιθανού κρούσματος άνθρακα σε χρήστη ενδοφλεβίων ουσιών (ΧΕΝ)

Αλγόριθμος Κλινικής Εκτίμησης και Αντιμετώπισης Χρηστών Ενδοφλεβίων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) με πιθανή προσβολή από ΑΝΘΡΑΚΑ

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Δελτίο Δήλωσης

image_print