ΚΕΕΛΠΝΟ

Διάρροια Ταξιδιωτών

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Ταξιδιώτες

Ατυχήματα και ασφάλεια σε διεθνείς ταξιδιώτες

Injuries and Safety for international travellers

Γρίπη από τον ιό H7N9 και ταξιδιώτες

Διάρροια Ταξιδιωτών

Διάρροια των ταξιδιωτών (Δεκ 2017)

Travellers’ diarrhoea (Dec 2017)

Ebola

Αιμορραγικός πυρετός Ebola στη Δυτική Αφρική:

Οδηγίες για ταξιδιώτες

Ελονοσία

Πληροφορίες για την ελονοσία και τα μέτρα προφύλαξης, ανά χώρα προορισμού

Ελονοσία και Ταξιδιώτες

Ανθελονοσιακή Χημειοπροφύλαξη για ταξιδιώτες σε ενδημικές περιοχές

Αλγόριθμος προφύλαξης για την ελονοσία

Αυτοθεραπεία της ελονοσίας – Stand By Emergency Treatment / SBET- σε ταξιδιώτες (νέο)

Εποχική γρίπη

Οδηγίες για τους ταξιδιώτες

Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο / κρουαζιερόπλοιο

Κίτρινος Πυρετός

Δείτε αναλυτικά σε pdf συστάσεις για εμβολιασμό ανά χώρα προορισμού.

Οδηγίες για τους ταξιδιώτες (30-03-2016)

MERS-CoV

Νέο στέλεχος κοροναϊού (MERS-CoV). Οδηγίες για ταξιδιώτες

Οδηγίες / Instructions

Οδηγίες για ταξίδι σε μεγάλο υψόμετρο Travel to high altitude